Vi ønsker å være en raus menighet ...

Søk støtte fra "BMS-Fondet"!

Med «BMS-fondet» ønsker ByMenigheten - Sandnes å være en proaktiv støttespiller for misjon og menighetsplanting både i og utenfor eget land. Fondet vil prioritere bidrag til:

  • ledertrening for menighetsplantere og lederteam i en oppstartsfase av en ny menighet eller et misjonalt fellesskap
  • kristen gründer-/entrepenørvirksomhet som bidrar til å bygge broer mellom kirke og samfunn
  • nye diakonale initiativ som ønsker å gjøre Jesu nærvær synlig og konkret for mennesker i dag

Er dette aktuelt?

Menighetsrådet deler ut fondsmidler en gang hvert semester. Søknad kan sendes på til Raymond B. Nesse innen 1. juni for behandling i vårsemesteret, og innen 1. november for behandling i høstsemesteret.

Ring gjerne daglig leder Raymond B. Nesse, tlf. 971 29 941 hvis du har spørsmål.

Bildet er hentet fra Oslo International Church som er en av menighetene vi har støttet ...

Søknader med kort beskrivelse av prosjektet, målsetting og tiltak mottas innen 1. juni eller innen 1. november hvert år, for behandling på juni- og november-møtene i Menighetsrådet.

Bidragene skal ikke gå til lønn eller generell driftsstøtte.

Fondets inntekter kommer fra 5% av Bymenighetens samlede givertjeneste og sponsorbidrag.