Gode verktøy

OPP - INN - UT

OPP handler om relasjonen til Gud - om å rette blikket mot ham i tilbedelse og bønn og gi ham vår oppmerksomhet.

INN handler om fellesskapet med andre kristne. I et lite fellesskap kan vi lytte, støtte og hjelpe hverandre. Være åpen, dele tanker og stille spørsmål.

UT handler om misjon. Vi har alle fått et kall til å være og gjøre disipler. Det handler om å ta utfordringen, og la livet og troen bli utadvendt.

Et liv i balanse. Ved relasjonen til Gud (opp), og relasjonen til andre kristne (inn), får vi støtte og utrustning til å gå ut.

B R O

Vi bygger bro til mennesker gjennom:

Bønn → Relasjoner → Ord

I cellegruppene bruker vi BRO-verktøyet under UT-delen, for å hjelpe og ansvarliggjøre hverandre.

Ta tid på samlingen til å dele liv og erfaringer også på dette området:
Bønn - Hvem ber du for?
Relasjoner - Har du hatt kontakt med dem?
Ord - Har du snakket med dem om tro eller invitert dem til menigheten?

L O G G

En annerledes måte å lese bibelen på:

Les - Oppdag - Gjøre - Gjensvar

Les

- Les bibelteksten langsomt, gjerne flere ganger, og be Den hellige ånd vise deg noe ...

Oppdag

- Oppdag bibelteksten, finn noe viktig, noe vanskelig, noe verdt å huske, eller noe du vil vite mer om ...

Gjøre

- Minner bibelteksten meg på noe i mitt liv? Noe jeg skal gjøre? Noen jeg skal snakke med?

Gjensvar

- Gjensvar er det du vil si til Gud om dette. Dette vil jeg si til Gud nå ...

LOGG verktøyet gir deg tid til å finne skatter og utfordringer i bibelen, og Gud får en sjanse til å minne deg om noe Han ønsker å si deg.

Det er nok ikke like naturlig for alle å lese en tekst sakte - og flere ganger, men kanskje får Den hellige ånd da en mulighet til å vise oss noe som Gud vil si oss gjennom ordet.

"Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere." (Joh 14, 26)

Bruk gjerne en penn og skriv ned dersom du stopper opp for noe spesielt, blir minnet om noe, eller har spørsmål til det du leser.