Kvinner undervises i en leseferdighets- og bevisstgjørings-klasse i en landsby i Egypt. Foto: Åpne Dører
Foto: Åpne Dører 

Våre misjonsprosjekt i Egypt

Vi støtter Åpne Dører, Stefanusalliansen og NMS

Åpne Dører

Gjennom Åpne Dører vil vi hjelpe unge kristne kvinner i Egypt til et bedre liv gjennom skolegang og yrkesopplæring - og trygghet og et selvbilde slik Gud ser dem!

Stefanusalliansen

Gjennom Stefanusbarna gir vi kristne barn og unge på "søppel­fjellet" i Kairo hjelp og støtte slik at de kan klare seg i fremtiden.

Vi støtter også Anafora - et retreat- og bønnesenter i ørkenen utenfor Kairo som Biskop Thomas har bygget opp. Han har også startet Anastasia – et undervisningssenter der vanskeligstilt ungdom får yrkesrettet trening og grunnleggende hjelp til å klare seg i samfunnet. Mange av kursene har vært rettet mot kvinner.

NMS

Gjennom NMS støtter vi oppbyggingen av et diakonalt senter i Kairo, som gir helsetjenester, yrkesopplæring og barnehage.

Foto: Åpne Dører
Foto: Stefanusalliansen
Foto: Stefanusalliansen
Bymenigheten gir videre 10 % av alle gaver og inntekter. 5% går til våre misjonsprosjekt i Egypt, og 5% settes av til BMS-fondet og gis til å støtte menighetsplantere, kristen gründervirksomhet og nye diakonale initiativ! Les mer om BMS-Fondet ...