Spirer fra Vidar prest  

Det er mange bønner i en god kopp kaffe

Det begynte som en dårlig spøk for noen år siden. Vi hadde startet opp en ny praksis midtveis i gudstjenestene i ByMenigheten. I forbindelse med den lille pausen da barna går ut til eget opplegg, trillet en gjeng med kirkeverter fra smågruppene inn en tralle med kaffe og delte ut til de voksne. Da forklarte jeg at den nye praksisen passer godt med gudstjenestens liturgi, for det er mange bønner i en god kopp kaffe! Ikke verdens beste ordspill. Men med årene har disse ordene blitt som et slags åndelig livsmotto for meg:

«Det er mange bønner i en god kopp kaffe».
Dette er nemlig mer enn en lek med ord.

Først til dette med kaffe, sånn helt konkret: Jeg vet godt at den hyppige kaffedrikkingen i kirkelig sammenheng kan oppleves en smule ekskluderende for dem som ikke liker kaffe. For så vidt er det en god illustrasjon på behovet for et mangfold av åndelige praksiser. Slik ikke alle drikker kaffe, er det ikke alle som kjenner på gudsnærvær i en liturgisk bønn. Noen foretrekker den frie og mer spontane.

Men så til det kaffen symboliserer i denne sammenheng: De siste månedene har jeg brukt store deler av dagene til å rusle rundt på en sykehusavdeling med en kaffe i hånden. Hvis det har passet den jeg har snakket med, har jeg spurt om jeg også kan hente en kaffe til dem. Ikke alle verken liker eller blir anbefalt av legen å drikke kaffe mens de ligger på sykehus med for eksempel mageproblemer. På samme måten var det heller ikke alle jeg snakket med som fant det naturlig å selv be til Gud, verken høyt eller stille. Men når jeg bar en kaffekopp midt blant travle sykepleiere og leger, så kommuniserte jeg noe mer enn at jeg liker en besk svart væske. Det kommuniserte tid, tilgjengelighet og lave skuldre. «Skal vi ta en prat?» Og når praten gikk mot slutten, falt det i en god del tilfeller helt naturlig å spørre: «Er det greit at jeg ber en bønn for deg, enten nå eller når jeg kommer for meg selv?» Ingen svarte nei. Og de aller fleste takket ja til bønn der og da.

Det var selvfølgelig ikke kaffen i seg selv som åpnet veien til Gud. Men kanskje kaffen fikk være et uttrykk for en nærværende, interessert og relasjonell Gud, en som ønsker fellesskap med sine barn. Slik er nemlig den Gud vi møter i Bibelen. Min erfaring etter å ha brukt mye tid med mennesker som ikke kunne kalles «praktiserende kristne», er at de fleste egentlig ikke har sagt nei til Gud. Han de eventuelt har sagt nei til er ofte en forvrengt fremstilling av den Gud jeg kjenner. Det var dypt meningsfullt å forsøke å være en lampe som lyste opp Guds ansikt , slik det står om Guds folk i 1 Kong 11,36.

«Det er mange bønner i en god kopp kaffe». Jeg øver meg fortsatt på å være tilgjengelig for de gode samtalene etter at jeg har kommet tilbake til min egen by, Sandnes. De små og større samtalene med Gud, ofte over en kaffekopp. De små og større samtalene med mennesker jeg møter på min vei, ofte over en kaffekopp. Jeg møter fortsatt en god del mennesker for første gang, nå fordi jeg har begynt å vikariere som sokneprest i Gand. Det handler om tid, tilgjengelighet og lave skuldre. Slik min himmelske Far møter meg med tid, tilgjengelighet og lave skuldre. Det er mange bønner i en god kopp kaffe.Spires Podd på Apple Podcasts
Spires Podd på Apple Podcasts

Spires Podd
Følg "Spires Podd" på Apple Podcasts, eller hør nedenfor!

Braut & Bakke på Apple Podcasts
Braut & Bakke på Apple Podcasts

Braut & Bakke
Følg "Braut & Bakke" på Apple Podcasts, eller hør nedenfor!

Ordskifter på Apple Podcasts
Ordskifter på Apple Podcasts

Ordskifter
Følg "Ordskifter" på Apple Podcasts, eller hør nedenfor!

Ordspirer

"Spirer" fra Vidar prest

Jeg liker å plante små ordfrø, se hva de blir til. Noen av ord­spirene finner sin vei inn i talene mine. Mange blir først og fremst værende som spirer på bloggen SpiresPlass.no og noen finner veien hit til «Spires Podd». Kom gjerne innom hvis du kan trenge noen ord til håp, opp­muntring og etter­tanke!

 Det er mange bønner i en god kopp kaffe (4 min) - «Det er mange bønner i en god kopp kaffe». Dette er blitt som et åndelig livsmotto for Vidar prest. Det forteller han mer om i dagens «spire». Til daglig er Vidar prest i ByMenigheten - Sandnes og fungerende sokneprest i Gand sokn.

 Josefs linklede (2 min) - Det var en mann ved navn Josef og et klesstykke involvert både ved Jesu fødsel og ved Jesu grav. Dette reflekterer Vidar over i dagens «spire». Til daglig er Vidar prest i ByMenigheten-Sandnes og fungerende sokneprest i Gand.

 Fortellinger om veigrep (7 min) - Det skal handle om betydningen av å ha godt veigrep i dagens «spire» fra Vidar Prest. (Og nå blir det en pause i podkast-andaktene fra Vidar. Fram til påske skal han være i Oslo for å ta videreutdanning i sjelesorg, med praksis som sykehusprest på Lovisenberg diakonale sykehus.)

 Artaban - Den vimsete vismann - del 3 (3 min) - En Julelegende i tre deler av Vidar M. Bakke. Kan det tenkes at det fantes en fjerde vismann som var litt mer vimsete enn de andre tre? Vidar prest har skrevet en julelegende i tre deler om vismannen Artaban, fritt etter Henry van Dyke´s klassiker om den fjerde vismann. Her får du høre tredje del av «Artaban - den vimsete vismann».

Vis flere: Spirer (totalt: 330)

Ordskifter

Braut & Bakke

I denne serien møtes "Braut & Bakke" - Vidar prest og Sofie Braut - kommentator i avisa Dagen, til ordskifte om likt og ulikt i kirke og samfunnsliv.

 Ordskifte med Braut & Bakke - Episode 11 - Palestina, Dekapolis, Pollestadbibel og poetisk visdom (30 min) - I dette ordskiftet mellom presten Vidar Mæland Bakke og kommentatoren Sofie Braut går samtalen friskt om alt fra dagens Palestina til evangelienes Dekapolis, lanseringen av Pollestadbibelen og poetisk visdom til nye menighetsrådsmedlemmer. Til daglig er Sofie Braut kommentator i avisa Dagen, mens Vidar Mæland Bakke er prest i ByMenigheten - Sandnes.

Vis flere: Braut og Bakke podcaster (totalt: 11)


Presten i samtale med ...

"Ordskifter" der Vidar prest gir rom for gode samtaler om kristenlivet og troens plass i samfunnet, med interessante personer i studio.

 Presten og pinsepastoren - Økonomi og disippelskap - del 2 (28 min) - «Det finnes faktisk en kristen måte å forvalte penger på, og givertjeneste er en viktig del av det», sier pinsepastoren Per Eivind Kvammen i den andre av to samtaler med Vidar prest om økonomi og disippelskap. I samtalen blåser de støv av gammelmodige ord som «førstegrøde" og «tiende», og forteller om sine personlige erfaringer med å sette de bibelske prinsippene ut i praksis. Til daglig er Per Eivind pastor i Sentrumkirken i Sandnes. Vidar er prest i ByMenigheten - Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Vis flere: Presten i samtale med ... (totalt: 9)


PTRO PREST?

Hva er "pTro-presten"? Hør Vidar prest fortelle hvorfor han begynte å samarbeide med radiokanalen "pTro" for å få forkynnelse og formidling av budskapet ut til flere enn "kjernemenigheten":


Vidar Mæland Bakke er hovedprest og daglig leder i Bymenigheten - Sandnes. Han har en blogg som heter «Spires plass» der du kan lese flere "spirer" fra hans ordbruksarbeid. Han har utgitt bøkene «Disippelrytmer», «Gi mine øyne lys» og «Kristusbrikker».