Vi ønsker å være en raus menighet ...

Søk på "Priska & Akvila-stipendet"!

Med "Priska & Akvila-stipendet" ønsker ByMenigheten - Sandnes å gi støtte til kursdeltakelse og ledertrening for menighetsplantere og lederteam i en oppstartsfase av en ny menighet eller misjonalt fellesskap i Norge.

Stipendet skal ikke gå til lønn eller generell driftsstøtte.

Er dette aktuelt?

Send oss søknad med kort beskrivelse av prosjektet, målsetting og tiltak. Søknad sendes på til Vidar M. Bakke og behandles fortløpende av Menighetsrådet.

Ring gjerne hovedprest Vidar M. Bakke, tlf. 401 46 184 hvis du har spørsmål.

Bildet er hentet fra Oslo International Church som er en av menighetene vi har støttet ...
Hvem var Priska og Akvila?
Navnet sitt har stipendet fått etter ekteparet Priska (Priskilla) og Akvila som omtales flere ganger i Det nye testamentet. De var Paulus' nære medarbeidere og var med på å plante nettverk av husmenigheter både i Korint, Efesos og Roma. (Les om dem i Apgj. 18, Rom 16,3-4, 1 Kor 16,19 og 2 Tim 4,19).