Her kan du finne ut hva vi tror på


Vi tror det som står i Bibelen.

Bibelen sier at Gud elsker deg, og at Han ønsker at du skal bli kjent med Ham.

Men Bibelen forteller også at vi mennesker valgte å gå vår egen vei, og ikke lye Gud.

Til slutt forteller Bibelen hva Gud gjorde for å bringe oss tilbake. Han sendte en frelser - sin eneste sønn, Jesus.

I Bibelen leser vi: "Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham." (Johannes 3,17)

og videre: "Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn." (Johannes 1,12)


Frelse?!

Her er noen steg som kan hjelpe deg å forstå hva "frelse" er:

1. Gud elsker deg

Gud elsker deg og ønsker at du skal bli kjent med Ham! Han vil gi deg sin fred og du kan kalle deg Guds barn - både her i tiden og i evigheten.

"For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."

Jesus sa: "Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod."

Men hvis Guds plan var at vi skulle ha fred og liv, hvorfor er vi da så langt borte fra Gud?

2. Vi går vår egen vei

Fra tidens begynnelse har vi valgt å ikke lye Gud, men gå vår egen vei. Og det gjør vi fortsatt. Resultatet er at vi er atskilt fra Gud.

"... for alle har syndet og har ingen del i Guds herlighet." Synd er å velge å gjøre, si og tenke ting som er imot Guds plan. "Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre."

Det finnes bare en vei tilbake til Gud:

3. Jesus Kristus døde for mine synder

Jesus er Guds sønn. Han er den eneste som kan bringe oss tilbake til Gud. Jesus døde på korset og sto opp igjen fra graven. Han tok straffen for vår synd og ordnet forholdet mellom Gud og menneskene.

En uskyldig døde for de som var skyldige. Jesus gjorde dette for å føre deg til Gud.

Gud har ordnet den eneste veien - vi må gjøre et valg.

4. Vi må tro på Jesus

Vi må stole på at Jesus Kristus tilgir oss alt galt vi har gjort, og kommer til å gjøre, og ta imot Ham som vår frelser og leve med Ham som vår Herre.

"Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn."

Ønsker du å gi ditt liv til Jesus akkurat nå? Da kan du be denne bønnen og ta imot Jesus som din frelser:

"Kjære Jesus,
Takk for at du møter meg slik jeg er. Jeg har gått mine egne veier. Jeg vet at jeg har syndet. Tilgi meg mine synder. Jeg tror at du døde på korset for mine synder og stod opp fra graven for å gi meg liv. Takk for at du vil være min frelser. Jeg ønsker at du skal være Herre i mitt liv. Vis meg hvordan jeg kan lære å kjenne deg. Amen."

Snakke med noen?

Har du lyst å snakke med noen, kan du kontakte en av oss i Bymenigheten gjennom kontaktinformasjonen her på sidene våre, eller kom på en gudstjeneste en søndag og snakk med oss. Vi blir glade for å se deg!

VI TROR ...

  • at bibelen er Guds inspirerte ord som vi baserer vår tro på
  • at Jesus Kristus er Guds sønn som kom for å frelse verden
  • at Jesus døde på korset og tok straffen for alle våre feil
  • at vi blir frelst av nåde ved å tro det Jesus gjorde for oss på korset
  • at Jesus sto opp igjen og lever i dag
  • at Jesus en dag skal komme igjen
  • at vi skal vokse i tro og bli mer lik Jesus
TROSBEKJENNELSEN

Trosbekjennelsen som sies ved guds­tjenester i kirken opp­summerer også hva vi tror på:

  • Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper
  • Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde
  • Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv