Bergprekenen - Saltet, lyset og loven


Bergprekenen - Saltet, lyset og loven - Vidar Mæland Bakke - Matt 5,13-20 - 29.05.2022

Copyright © ByMenigheten - Sandnes