Ordskifte med Braut & Bakke - Podkast 4


Ordskifte med Braut & Bakke - Podkast 4

Konfliktfritt kristenideal? Har "Grill en kristen"-prosjektet i Laget noen mening om revisjonen av bibeloversettelsen, der det bl.a. i Johannes-evangeliets kapittel 1 skal lyde: «Ordet ble kjøtt, og tok bolig iblant oss»? spør presten Vidar Mæland Bakke. Med Vidars flaue ordspill sporer podkasten nesten av før den har begynt, men prosjektleder for "Grill en kristen" Sofie Braut vil gjerne snakke om vi kristne burde tåle litt mer hete debatter og ikke være så redd for uenighet. Eller har vi et konfliktfritt kristenideal? Dette er tema for dette "Ordskifte med Braut & Bakke".

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.