Presten og pinsepastoren - Økonomi og disippelskap - del 2


Presten og pinsepastoren - Økonomi og disippelskap - del 2

«Det finnes faktisk en kristen måte å forvalte penger på, og givertjeneste er en viktig del av det», sier pinsepastoren Per Eivind Kvammen i den andre av to samtaler med Vidar prest om økonomi og disippelskap. I samtalen blåser de støv av gammelmodige ord som «førstegrøde" og «tiende», og forteller om sine personlige erfaringer med å sette de bibelske prinsippene ut i praksis. Til daglig er Per Eivind pastor i Sentrumkirken i Sandnes. Vidar er prest i ByMenigheten - Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.