Kristusbrikker i desember


Kristusbrikker i desember - en spire av Vidar Mæland Bakke

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.