Kristusbrikker - Immanuel


Kristusbrikker - Immanuel - en spire av Vidar Mæland Bakke

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.