Kristusbrikker - Kyrios - Herren


Kristusbrikker - Kyrios - Herren - en spire av Vidar Mæland Bakke

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.