Kristusbrikker - Veien


Kristusbrikker - Veien - en spire av Vidar Mæland Bakke

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.