Kristusbrikker - Ordet


Kristusbrikker - Ordet - en spire av Vidar Mæland Bakke

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.