Kristusbrikker - Barnet


Kristusbrikker - Barnet - en spire av Vidar Mæland Bakke

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.