Troens mørke natt


Troens mørke natt - en spire av Vidar Mæland Bakke

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.