Luke 11: Et krybberom


Luke 11: Et krybberom - en spire av Vidar Mæland Bakke

I adventskalenderen snakker Maria og Elisabet i dag om krybberommet og Jesu fødsel.

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.