Luke 16: Anna


Luke 16: Anna - en spire av Vidar Mæland Bakke

I adventskalenderen snakker Maria og Elisabet i dag om en annen de møtte på da de var i Jerusalem. Hun var en profet som hette Anna.

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.