Luke 17: Vismennene


Luke 17: Vismennene - en spire av Vidar Mæland Bakke

I adventskalenderen snakker Maria og Elisabet i dag om et merkverdig besøk de fikk av utlendinger mens de enda var i huset hos Josefs slekt i Betlehem.

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.