Luke 19: Gull


Luke 19: Gull - en spire av Vidar Mæland Bakke

I adventskalenderen henter i dag Maria frem en kiste fra huset sitt og viser Elisabet den første av gavene som vismennene kom med til Jesus.

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.