Mobben


Mobben - en spire av Vidar Mæland Bakke

I denne «spiren» spør Vidar om de som stod rundt den blinde Bartimeus har noe til felles med mobberne som både barn, unge og voksne opplever å bli holdt nede av.

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.