La barn være barn - og bli som barn


La barn være barn - og bli som barn - en spire av Vidar Mæland Bakke

På Jesu tid var ikke barna regnet som fullverdige mennesker. Er vår utfordring i dag en annen, nemlig at vi for tidlig innvier barna i det å være voksen, spør Vidar, når han tar for seg teksten om Jesus og barna.

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.