Bønnesvaret til Sara og Abraham


Bønnesvaret til Sara og Abraham - en spire av Vidar Mæland Bakke

Ufrivillig barnløshet er en stor smerte for mange mennesker, og det later til å være ganske uavhengig av kultur og tidsepoke. Det er en form for sorg som kan være vanskelig å sette seg inn i for andre, sier Vidar i dagens «spire» som han har kalt «Bønnesvaret til Sara og Abraham».

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.