Tusen måter å si jeg elsker deg på


Tusen måter å si jeg elsker deg på - en spire av Vidar Mæland Bakke

I denne «spiren» snakker Vidar om at Jesus har tusen måter å fortelle at han elsker oss på. Noen av disse måtene mener han å finne gjemt i Johannes-evangeliets kapittel 21, da Jesus møter disiplene ved Tiberiassjøen etter oppstandelsen.

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.