Alpha - Bravo - Charlie


Alpha - Bravo - Charlie - en spire av Vidar Mæland Bakke

I denne «spiren» fra Vidar handler det om å ha innflytelse, slik som Alpha, Bravo og Charlie har.

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.