Jesusrevolusjonen


Jesusrevolusjonen - en spire av Vidar Mæland Bakke

Vidar forteller om sitt besøk i kinosalen nylig der han så filmen Jesus Revolution - om begynnelsen på Jesusvekkelsen i USA på slutten av 60- og 70-tallet. Han deler tre viktige lærdommer fra filmen.

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.