Når familier rives fra hverandre


Når familier rives fra hverandre - en spire av Vidar Mæland Bakke

Denne «spiren» ble spilt inn før sønnene til Gjert Ingebrigtsen ga sin versjon av familiekonflikten. Vidar prest understreker at hans refleksjoner ikke forsøker å bortforklare eller bagatellisere årsaker til dype familiekonflikter. Hver historie er unik, men vi er ikke ukjente med opprivende konflikter i menigheter og kristne fellesskap. Er troen på Gud som Far da en kraftkilde eller en støysender?

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.