Hvordan elsker du oss?


Hvordan elsker du oss? - en spire av Vidar Mæland Bakke

Når Gud sier, «jeg elsker dere», så er det ikke typisk at vi svarer med et spørsmål: «Hvordan elsker du oss?» Det er profeten Malaki Vidar tar utgangspunkt i når han deler sine tanker om Guds kjærlighet i dagens «spire».

Spires Podd © Vidar Mæland Bakke.