Langfredag i ByMenigheten


«EKKOET FRA HAMMERSLAGENE» På web-gudstjenesten hjem i din stue Langfredag følger vi Jesus på hans vei til korset, hører tekster, synger sammen og reflekterer over hvordan vi hører hammerslagene på korset inn i vår tid. En spesiell takk til NRK Radioteateret og Torstein Eidem Nordal som har gitt oss tillatelse til å sende utdrag av Lydtestamentet sammen med Torsteins fabelaktige Playmo-bilder til påskeevangeliet. Apr. 2020.
© ByMenigheten - Sandnes