Påskedag i ByMenigheten


«GJENNOM STENGTE DØRER» På web-gudstjenesten hjem i din stue 1. påskedag feirer vi Jesu oppstandelse sammen. Vi møter Ulla, Sam og Anne Marie, får utdrag fra Radioteaterets Lydtestamente og Nordals Playmo-påske og synger kjente og nye påskesanger. Prest Vidar M. Bakke forkynner om kraften fra Jesu oppstandelse i ditt og mitt liv. Apr. 2020.
© ByMenigheten - Sandnes