"Friheter av annet slag" - 2 min med Søndagstanker på 17. mai


Vidar prest gir deg 2 minutters Søndagstanker på 17. mai: "Friheter av annet slag - Ord til en nasjonaldag". May. 2020.
© ByMenigheten - Sandnes