Gudstjeneste - Omsorgsfull hyrde


I følge Efeserbrevet 4 er "omsorgsfull hyrde" den fjerde av de fem hovedutrustningene vi har som femfoldig kirke i en mangfoldig hverdag. Sep. 2020.
© ByMenigheten - Sandnes