Podcast - Omsorgsfull hyrde


Omsorgsfull hyrde er den fjerde av de fem hovedutrustningene vi har som femfoldig kirke i en mangfoldig hverdag, i følge Efeserbrevet 4. I vår podkastserie møter du presten i Bymenigheten Vidar Mæland Bakke i samtale med presten i Bogafjell, Torstein Eidem Nordal. Torstein elsker hyrdene, og han trives godt sammen med mennesker. Og likevel avslører han at han selv om han er prest, så regner han seg ikke som en typisk hyrde. Han er derfor avhengig av at det er andre i menigheten som bruker denne utrustningen i menigheten, i familien og i lokalsamfunnet. Sep. 2020.
© ByMenigheten - Sandnes