Podcast - Utrustende lærer


"Utrustende lærer" er den femte og siste av hovedutrustningene vi tar for oss i denne podkast-serien, som tar utgangspunkt i Efeserbrevet 4,11. Du møter presten i Bogafjell, Torstein Eidem Nordal, i samtale med Vidar Mæland Bakke, prest i Bymenigheten - Sandnes. "Dette er en velkjent skikkelse", sier Torstein. "Vi snakker om pedagogen som leter etter fremskritt, treneren som ser etter utvikling... læreren som oversetter til et språk som er relevant for folk". Hvorfor er lærerfunksjonen så viktig? Sep. 2020.
© ByMenigheten - Sandnes