Podcast - Mangfoldig hverdag: Holdt sammen og hadde alt felles


Hva er forskjellen på å ta utgangspunkt i ressursene i menighet og lokalsamfunn og å ta utgangspunkt i behovene? Dette har ungdomsprest i Bogafjell menighet, Eivind Kråvik grunnet mye over. I denne 10 minutters podkasten samtaler han med Vidar Mæland Bakke, prest i Bymenigheten - Sandnes. Evind henter inspirasjon fra Madagaskar og tenkningen "Use your talents" når han her tar oss inn i den andre delen av høstens temaserie "Femfoldig menighet - Mangfoldig hverdag". Det bibelske utgangspunktet for samtalen er teksten i Apostlenes gjerninger kapittel 2 om de første kristne som "holdt sammen og hadde alt felles". Oct. 2020.
© ByMenigheten - Sandnes