Podcast - Mangfoldig hverdag: Bærekraft - Hvem er du, Herre?


BÆREKRAFT: I det kirken begynner å ekspandere, trengte den å utvide kompetansen i staben for å være bærekraftig. Derfor måtte den lærde jøden Saulus bli misjonæren Paulus. Podkast-serien "Mangfoldig hverdag" fortsetter her med Vidar Mæland Bakke i samtale med Torstein Eidem Nordal. Dec. 2020.
© ByMenigheten - Sandnes