Adventsgudstjeneste - "Hvem er du, Herre?" - om Bærekraft


Gudstjeneste 20. desember 2020 i Bydelshuset på Ganddal, med maks 50 personer fysisk til stede. Dec. 2020.
© ByMenigheten - Sandnes