Tale - Bergprekenen: "Saltet, lyset og loven"


Tale fra gudstjenesten 29. mai 2022. Vi fortsetter å utforske Bergprekenen. Hva betyr dette saltet og lyset? Og hva mener Jesus med at vi skal være minst like lovlydige som de skriftlærde? Oddbjørn Folde leser teksten og Vidar Mæland Bakke taler. May. 2022.


Copyright © ByMenigheten - Sandnes