Tale - Veigrep: «Røtter»


Røtter er kanskje ikke noe du forbinder med bilkjøring og bevegelse. Men tenk på hvor vesentlig kjøretøyets vekt og et solid underlag er for godt veigrep. I denne sammenhengen symboliserer røtter det grunnlaget vår kristne tro er bygget på. Dette året feirer vi tusen år med kristenrett i Norge. Hvilken betydning har våre røtter, og hva skjer hvis grunnlaget forvitrer? Thomas Thesen er til daglig regionleder i Normisjon, og på fritiden engasjert leder på Salem. En av hans hjertesaker er hvordan leirstedet på Horve kan videreutvikles som et kraftsenter for å gi nye generasjoner kontakt med våre røtter og utrustes som disipler. Oddbjørn Folde leser teksten fra Salme 1 og Jeremia 17,7-8. Mar. 2024.


Copyright © ByMenigheten - Sandnes