Tale - God sikt: «Oppsikt»


Hva betyr Kristi himmelfart? Søndag 12. mai hadde vi besøk av Helge Standal, den første presten i ByMenigheten - Sandnes (som den gang het Lundehaugen Menighet). Helge taler om hva Kristi himmelfart betyr for oss troende i dag. Det betyr at Jesus er tilstede alltid og overalt, også her og nå, og at han har all makt i himmelen og på jorden. Tom Ryen leser teksten fra Apg 1, 6-14. May. 2024.


Copyright © ByMenigheten - Sandnes