Har Bibelen en samlivsteologi for 2018?


Hvordan ser den i tilfelle ut? Knut Alfsvåg. Seminar: "Klassisk samlivsetikk - utgått på dato?" Sandnes, 17.03.2018.
© ByMenigheten - Sandnes