Infovideo til konfirmanter 2020/21!


Ungdomspastor Ariane Caixeta Thingnæs informerer om det nye, spennende konfirmantopplegget i Bymenigheten - Sandnes 2020/21!
© ByMenigheten - Sandnes