BAKKE & BEDNARZ

Bakke & Bednarz er to snakkesalige kamerater med en lidenskap for Bibelen og dens relevans for vår tid. Vidar Mæland Bakke jobber til daglig som prest i Bymenigheten - Sandnes og er også kjent som pTro-presten. Atle Bednarz er medarbeider i Bymenigheten og har lang fartstid fra formidling i menighetssammenheng.

B&B - Bergprekenen: Drap, sinne, hevn og fiendekjærlighet (26 min)

B&B - Bergprekenen: Saltet, lyset og loven (17 min)

B&B - Bergprekenen: "Saligprisningene" (26 min)

B&B - Intro til Bergprekenen (8 min)

Bakke&Bednardz: "Saligprisningene" (Apr. 2022 - 26 min)


Vidar Mæland Bakke og Atle Mork Bednarz er ansvarlige for innholdet i "Bakke & Bednarz".