BAKKE & BEDNARZ

Bakke & Bednarz er to snakkesalige kamerater med en lidenskap for Bibelen og dens relevans for vår tid. Vidar Mæland Bakke jobber til daglig som prest i Bymenigheten - Sandnes og er også kjent som pTro-presten. Atle Bednarz er frivillig medarbeider i Bymenigheten og har lang fartstid fra formidling i menighetssammenheng.

B&B - Bergprekenen: Flisen, bjelken, perler, svin og mer til

B&B - Bergprekenen: Gaver, bønn og skatter i himmelen

B&B - Bergprekenen: Drap, sinne, hevn og fiendekjærlighet

B&B - Bergprekenen: Saltet, lyset og loven

B&B - Bergprekenen: "Saligprisningene"

B&B - Intro til Bergprekenen

Bakke&Bednardz: "Saligprisningene" (Apr. 2022 - 26 min)


Vidar Mæland Bakke og Atle Mork Bednarz er ansvarlige for innholdet i "Bakke & Bednarz".