Givertjeneste

Vi er en selvfinansiert, giverbasert menighet

Starte med Avtalegiro:

Ønsker du å komme i gang med fast givertjeneste? Det kan du enkelt ordne selv ved å trykke på AvtaleGiro-knappen:

Endre beløp:

Ønsker du å endre det faste, månedlige beløpet? Det kan du enkelt ordne selv ved å trykke på Endre-beløp-knappen:

- da sender du en e-post til Givertjenesten ...

(Husk å sjekke at beløpsgrensen i nettbanken din er satt høyt nok for nytt trekkbeløp.)

Fordi du har lyst!
"Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver." (2 Kor 7,9)
Bibelen oppfordrer oss til å gi bort av våre penger. Dette hjelper oss slik at pengene får mindre makt over oss. Vi ønsker å være rause og dele av våre ressurser og vår økonomi etter Guds prinsipper.
ByMenigheten gir selv videre 10 % av alle gaver og inntekter.

Utfordring 2021:

Vi trenger 20.000 kroner mer inn hver måned for å beholde våre ansatte, og for å fortsette vår satsing på barn og unge! LES MER!


Trenger du hjelp? Ta kontakt med:

Vidar Bøhn, mob: 901 70 224,

Ønsker du å støtte Bymenigheten med et engangsbeløp?
Menighetens kontonummer for gaver (og fast givertjeneste) er 3201.11.64918. Gi med Vipps til #18345
Vår Vipps meny er #18345.
Skattytere kan kreve fradrag i skattepliktig inntekt for gaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. Bymenigheten - Sandnes (Den norske kirke) er omfattet av gavefradragsordningen. De siste årene gis det fradrag for gaver opptil kr 50 000 pr. person.