Unge på Dig Junior en fredagskveld

Ung i ByMenigheten!

DiG og DiG Junior

DiG og DiG Junior er et samarbeid mellom Salem forsamling (Normisjon) og ByMenigheten - Sandnes.

DiG Junior

DiG Junior er en kristen aktivitetsklubb der barn i alderen 10 - 13 år samles annenhver fredag (i odde­talls­uker) på Salem for­samlings­hus kl 18:00 - 20:00.

Det er en flott gjeng med ungdomsledere som er med for å skape et godt fellesskap. I tillegg er det også et par voksne med.

Kveldene har ulike tema og vi får ofte besøk av noen som forteller om noe de er engasjert i. Etter felles­samlingen er det mulighet for å velge ulike aktiviteter. Det er blant annet playstation, bordtennis, bibelquiz, kiosk, spill og av og til noen formings­aktiviteter. Vi avslutter med litt mat.

Lurer du på noe? Ta kontakt med Ole Dragsund på mobil: 469 66 096 eller e-post: .

DiG

DiG er en kristen ungdomsklubb der ungdommer fra 8. klasse til 3. videre­gående samles annenhver fredag (i odde­talls­uker) på Salem for­samlings­hus kl 20:00.

Vårt mål er at DiG skal være et godt og trygt fellesskap hvor gode vennskap og nære relasjoner bygges. Vi ønsker at DiG skal være viktig og livsforvandlende for ungdommene, med gode ledere som viktige forbilder.

Vi ønsker å møte ungdommene der de er - på deres premisser, og legger til rette for en kjekk og innholdsrik kveld med gode møtepunkt, med bl.a. input fra en av ungdomslederne, kiosk, spill og ulike leker.

Har du spørsmål? Ta kontakt med ungdomspastor Raymond Bicaglia Nesse på mob: 971 29 941, eller e-post: .

DiG Junior logo

Unge på DiG Junior

DiG logo

Ledere på DiG


Konfirmant i ByMenigheten

Konfirmant i ByMenigheten!

Alle som fyller 14 år inviteres til en spennende konfirmasjonstid i ByMenigheten - Sandnes!

Vi satser på godt fellesskap hvor alle kjenner det er godt og trygt å være! Vi har mange ulike aktiviteter som du får være med på!

Les mer om vårt konfirmantopplegg!


Ungdommene trenger gode og trygge voksne til stede på DiG og DiG Junior. Ikke for å gjøre så mye - bare være. Vil du være med og hjelpe på fredagskveldene er du hjertelig velkommen! Les mer på våre tjeneste-sider ...