Referat og årsmeldinger fra Bymenigheten - Sandnes

REFERAT - MENIGHETSRÅD

I møtereferatene fra menighetsrådet i Bymenigheten - Sandnes kan du lese hvilke saker menighetsrådet diskuterer og hva de bestemmer. Du kan følge med på status for økonomi og givertjeneste, lese om misjon og hvem som får støtte, og se planer og drømmer om arrangementer, samlinger, bygg og mye annet!

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

(Totalt 202 referat) 

ÅRSMELDINGER

I årsmeldingene finner du betraktninger fra året som har gått, menighetsrådets fokus, oversikt over ansatte og frivillige i tjeneste, barne- og ungdomsarbeid, gudstjenester, storsamlinger, cellegrupper, småfellesskap, nettverks-bygging, i tillegg til givertjeneste og økonomi.

Årsmelding 2023(2 MB PDF-file)

Årsmelding 2022(4 MB PDF-file)

Årsmelding 2021(10 MB PDF-file)

Årsmelding 2020(9 MB PDF-file)

Årsmelding 2019(4 MB PDF-file)

Årsmelding 2018(4 MB PDF-file)

Årsmelding 2017(3 MB PDF-file)

Årsmelding 2016(1 MB PDF-file)

Årsmelding 2015(3 MB PDF-file)

Årsmelding 2014(2 MB PDF-file)

Årsmelding 2013(2 MB PDF-file)

Årsmelding 2012(1 MB PDF-file)

Årsmelding 2011(656 KB PDF-file)

Årsmelding 2010(313 KB PDF-file)

Årsmelding 2009(153 KB PDF-file)

Årsmelding 2008(399 KB PDF-file)

Årsmelding 2007(346 KB PDF-file)

Årsmelding 2006(110 KB PDF-file)

(Totalt 18 årsmeldinger)