Referat og årsmeldinger fra Bymenigheten - Sandnes

REFERAT - MENIGHETSRÅD

I møtereferatene fra menighetsrådet i Bymenigheten - Sandnes kan du lese hvilke saker menighetsrådet diskuterer og hva de bestemmer. Du kan følge med på status for økonomi og givertjeneste, lese om misjon og hvem som får støtte, og se planer og drømmer om arrangementer, samlinger, bygg og mye annet!

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

(Totalt 164 referat) 

ÅRSMELDINGER

I årsmeldingene finner du betraktninger fra året som har gått, med oversikt over ansatte og frivillige, antall medlemmer, antall døpte, antall konfirmanter, og antall inn- og utmeldte; hvor mange som deltar på gudstjenester og ungdoms­arbeid, som er med i cellegrupper, tweensgrupper, tigerklubb og Dig deeper.

Du finner også oversikt over giver­tjeneste, offer og sponsor­inntekter, også utgifter - i tillegg til menighetens gaver til misjon og nyplanting. Årsmeldingene inneholder også korte status­rapporter fra barne- og ungdoms­arbeidet, og fra de andre tjeneste­gruppene.

Her finner du også WEB-­statistikk - hvor mange som besøker web-sidene våre og antall nedlastede taler.

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

Årsmelding 2012

Årsmelding 2011

Årsmelding 2010

Årsmelding 2009

Årsmelding 2008

Årsmelding 2007

Årsmelding 2006

(Totalt 14 årsmeldinger) 

ByMenigheten - Sandnes

KONTAKT OSS!