"Det er dette vi holder på med!"

FOKUS

Visjonen er vårt mål!

- men hva gjør vi for å nå målet?

For å hjelpe oss å holde fokus, har vi laget en tegning som viser våre fire viktige fokusområder som en enkel prosess. Pilene viser bevegelse - f.eks. ønsker vi at de som blir med i Bymenigheten ➨ blir med i celle­gruppe ➨ at de også finner en tjeneste ➨ osv.

Men hva er "nettverk"?!

Det er kanskje det viktigste! Det er der vi treffer nye mennesker - i hverdagen, på skole, jobb, hjemme, på trening, fotball, andre aktiviteter ...

"Det er dette vi holder på med -"

Tegningen gjør det enklere å forstå hva vi holder på med og hva du kan forvente deg om du blir med i Bymenigheten:

"- det er dette du blir med på :-)"

(Tegningen gjør det også enklere å si hva vi ikke skal holde på med. Aktiviteter som ikke bidrar til prosessen blir tatt bort eller ikke startet.)

VÅRE VERDIER

Utrustende - Utadrettet - Raus

Utrustende:

 • Vi vil at alle generasjoner blir disipler som følger Jesus i hverdagen
 • Vi vil bli fylt av Den Hellige Ånd og fordype vår relasjon til Gud gjennom bibel, bønn, tilbedelse og fellesskap
 • Vi vil bruke de gaver og evner Gud har utrustet oss med i møte med våre medmennesker

Utadrettet:

 • Vi vil krysse grenser lokalt og globalt
 • Vi vil leve frimodige liv i relasjoner til andre mennesker
 • Vi vil bruke våre ulike gaver, erfaringer og personligheter

Raus:

 • Vi vil dele av våre ressurser og vår økonomi etter Guds prinsipper
 • Vi vil dele og delta i hverandres liv
 • Vi vil søke å inkludere alle i fellesskapet
VÅRE VIRKEMIDLER

Grupper - Gudstjenester - Nettverk

Livsnære grupper:

 • Menigheten består av cellegrupper
 • Vi trenger små fellesskap for åndelig vekst (Opp), gode forpliktende fellesskap (Inn) og utadrettet engasjement (Ut)
 • Alle grupper skal ha en leder og en medleder
 • Det er et mål at alle grupper skal vokse og dele seg
 • Gruppen er knyttet til menigheten

Inspirerende gudstjenester:

 • Gudstjenesten skal bringe oss inn for Guds ansikt i Ord og tilbedelse
 • Vi ønsker gudstjenester som er livsnære, relevante og inspirerer oss til å leve som disipler i hverdagen
 • Vi vil ha gudstjenester der vi erfarer styrken i det store fellesskapet

Nettverksbasert menighetsutvikling:

 • Vi vil bygge nettverk som har et utadrettet fokus
 • Vi vil skape møteplasser med ufrelste mennesker og inkludere dem i våre fellesskap
VÅRE KOMMUNIKASJONSREGLER

Snakk med og ikke om

 • Baksnakking er gift inn i fellesskapet og må unngås
 • En enkel definisjon av baksnakking er: Dersom du ikke er en del av problemet og heller ikke en del av løsningen, men likevel snakker om det - da baksnakker du

Si sannheten i kjærlighet

 • Det er viktig at vi sier sannheten, men den kan sies på mange måter
 • Se at det er saken og ikke personen du snakker om
 • Si sannheten, hele sannheten og ingenting utenom sannheten - i kjærlighet

Skryt av alt som er verdt å skryte av

 • "Ta folk" i å gjøre det gode
 • Løft frem og feire det som kan feires

Signer dine uttalelser

 • Rykter, anonyme henvendelser, osv. som ikke har avsender legges døde og bringes ikke inn i samtaler (så sant det ikke er snakk om strafferettslige ting)
VÅRE RETNINGSLINJER

Retningslinjer vedrørende seksuelle krenkelser

Forebygging!

Hva gjør vi når seksuelle grenser blir krenket?

Politiattest:

ANDRE DOKUMENT