Cellegruppene samles rundt i hele byen

Å bli med i en cellegruppe er noe av det viktigste du kan gjøre i Bymenigheten!

Cellegruppene er smågrupper som samles hver 14. dag i hjemmene rundt omkring i hele byen. Vi samles til sosialt samvær, litt mat, åndelig fellesskap, bønn og samtaler ut fra gudstjenestens tema.

Cellegrupper i hjemmene kan nå gjennomføres igjen (opp til 20 personer) der­som smitte­vern­hensyn med hånd­hygiene og minst en meters avstand mellom de som ikke er fra samme husstand kan over­holdes.

Bymenigheten består av cellegrupper!

I Bymenigheten har vi ikke cellegrupper - menigheten består av cellegrupper. Cellegruppene er kjernen i menigheten.

Bli med!

Vårt mål er at alle er med i en cellegruppe. Det er alltid plass til nye i cellegruppene. Gruppene deles når de vokser seg store (ved 10 - 12 personer). Det er derfor de kalles cellegrupper. Snakk med en av oss i menigheten eller med presten og bli med!

Prioritert

Cellegruppene er et forpliktende fellesskap, og vi prioriterer samlingene. Cellegruppene har en leder og en medleder.

Cellegruppene prøver å gjøre ting også utenom samlingene, som å gå på tur, på kino, ut å spise, osv.

En gang eller to i semesteret har gruppene også praktisk ansvar i gudstjenesten (les mer til høyre).

Cellegruppene i Bymenigheten er ...

  • Et sted der vi tjener hverandre med ord og handling (INN)
  • Et sted for åndelig vekst (OPP)
  • Et sted å invitere nye med (UT) - og gjerne gjøre noe godt for noen utenfor menigheten

Godhet med gruppen

Vi ønsker å være en raus og utadrettet menighet som ikke "er seg selv nok". En gang i semesteret gjør cellegruppen sammen noe godt for noen! Vi trener på å ta noen skritt "ut av båten".

Lokale fellesskap

Cellegruppen er menigheten i nærmiljøet. Hver cellegruppe er helt og fullt et ekte kristent fellesskap. Et par ganger i semesteret er det også nattverd i gruppene.
Cellegruppeopplegg
Finn og last ned samtaleopplegg for cellegruppen!
Cellegruppeoppgaver
Cellegruppene har oppgaver på rundgang i gudstjenestene.
Kontaktperson

Kontaktperson for cellegruppene:
Vidar Mæland Bakke,
mobil: 401 46 184,
e-post:

L O G G OG B R O ?!
Hva betyr LOGG og BRO? Det er Gode verktøy!

De to "vingene" på flyet ...

En menighet trenger både den store samlingen (gudstjenesten) og de små fellesskap (gruppene). Slik cellene i kroppen er livsviktige byggesteiner i alt liv som vokser, er cellegruppene helt nødvendige byggeklosser i menighetslegemet.


Cellegruppeopplegg

Her finner du samtaleopplegg for cellegruppene basert på tema fra talene

Last ned ▼  2020 vår: Tidslinjen 3 - "Den store fortellingen"
Last ned ▼  2019 høst: AGENDA 1 - "Misjonale muligheter"
Last ned ▼  2019 11. november: JUBEL 2019! - "Byen og den åpne døra"
Last ned ▼  2019 13. september: "Derfor tror jeg på Gud!" - Gode grunner til frimodig tro
Last ned ▼  2019 høst: "Endelig mandag!" - Om å følge Jesus på jobben og i hverdagen
Last ned ▼  2019 vår: Alpha - "Utforsk meningen med livet"
Last ned ▼  2018 høst: Tidslinjen 2 - "Den store fortellingen"
Last ned ▼  2018 vår: Tidslinjen 1 - "Den store fortellingen"
Last ned ▼  2017 høst: "DisippelRytmer på hjemmebane" - Samtaleopplegg for familien
Last ned ▼  2017 høst: "DisippelRytmer"
Last ned ▼  2017 vår: "Hvordan være rik? Hva er godhet? Hvem har hørt det?"
Last ned ▼  2017 8. januar: "Glimt fra et annerledes kongerike"
Last ned ▼  2016 høst: "Historier som forandrer verden"
Last ned ▼  2016 vår: "Helt enkelt"
Last ned ▼  2015 høst: "En kropp til Guds ære"
Last ned ▼  2015 vår: "Veier til tro"
Last ned ▼  2014 høst: "Vi vil følge Jesus"
Last ned ▼  2014 18. mai: "Godhet uten baktanker?"
Last ned ▼  2014 vår: "Tro Håp Kjærlighet"
Last ned ▼  2013 høst: "To be continued ..." - Apg.
Last ned ▼  2013 vår: "Nytt på nytt" - Lukas
Last ned ▼  2012 høst: "Grupper - Tjeneste - Oppdrag"
Last ned ▼  2012 vår: "Lunsj med Gud" - Et møte med troshelter fra GT: Rut ++
Last ned ▼  2012 januar: Enkeltark - "Visjonen", "Hva Guds er ..."
Last ned ▼  2011 høst: "Lunsj med Gud" - Et møte med troshelter fra GT: Adam ++
Last ned ▼  2011 vår/sommer: Enkeltark - "Bønn", "Myten om penger", "Unik tro", ++
Last ned ▼  2010: Enkeltark - "Korsvei", "Enkle måter å ødelegge livet på", "Efeserbrevet", "Bønn", ++
Last ned ▼  2009: Enkeltark - "5 arenaer for åndelig vekst", "Tro på hjemmebane", ++
Last ned ▼  2008: Enkeltark - "Abraham", "Hvordan være rik", ++
Last ned ▼  2007: Enkeltark - "Ett steg om gangen", ++
Last ned ▼  2006: Enkeltark - "Den Jesus jeg ikke kjente", "Hva ville Jesus ha sagt til menighetene?", ++
Last ned ▼  2005: Enkeltark - "Finn dine åndelige veier"

(Samtaleoppleggene kan fritt benyttes til ikke-kommersielle formål)

ByMenigheten - Sandnes

KONTAKT OSS!